NARKOTIKA SÖK
OCH 
SAMTALSTERAPI

Behöver Du eller Din firma narkotikasök med hund? Behöver Din skola sök för att förebygga så att
inte skolan blir
en arena för narkotikaförsäljning?
 

Är Du i behov av att tanka nya tankar? Lite tankefrid eller varför inte hjälp med
tankesortering.
Låt oss prata om saken.