Jag har under många år i mitt yrkesliv arbetat inom polisen, kriminalvården, jour/familjehem för ungdomar och elevresurs i skola.
Har alltid arbetat med människor och brinner för att göra en insats i samhället.
I dagsläget är jag familjehem och elevresurs samtidigt som jag startat upp två verksamheter  - en med narkotikahundar som jobbar förebyggande med samt utbildat mig till samtalsterapeut.
Vi har utbildat oss i Specialsök där vi i dagsläget inriktat oss mot narkotikasök.
Kursen har innehållit både teoretiska och praktiska delar bland annat:
teoretiskt - hundens fysiologiska funktioner, motivations- och belöningstekniker, sökkunskap i olika miljöer, etik och moral, preparatkunskap mm
praktiskt - belöningsteknik, inlärning av markering, sök i små/stora lokaler, sök utomhus, sök kondition, sök metod,  miljöträning, inlärning av preparat mm.

Jag har utbildat mig till samtalsterapeut med
E-hälsa, vilket innebär att jag kan ha samtal med dig genom att vara uppkopplad via tex Skype, Teams mm.
Utbildningen varade 1 år