Narkotika hund

VÅRa tjänster

Sök med narkotika hund.
Arbetet riktas mot skolor, behandlingshem, företag och hem miljöer.

Om Du/Ni är intresserade av ta hjälp av oss i kampen mot narkotikan så arbetar vi självklart under diskretion. 
 
När söken är genomförda och Vi fått markeringar från våra narkotikahundar – kommer detta att noteras samt påvisas för ansvariga. Påträffas narkotika är det Ert ansvar att underrätta polisen - vilket vi rekommenderar.
 

hur går det till?

  • Ett sök med narkotikahund går till så att Vi kommer till aktuell plats och går tillsammans igenom med Er om vilka utrymmen och områden som önskas genomsökas. 
  • Ett sökavtal förrätas innan söket påbörjas.
  • Därefter tar vi ut narkotikahunden som påbörjar söket. När/om hunden markerar kommer detta att noteras.
  • När söket är avslutat - återkopplar vi våra observationer till Er och det är då upp till Er att ansvara för efterarbetet (leta efter narkotikan). Finns tid och önskemål om att vi hjälper till så försöker vi såklart det.