• Kvartsamtal
  • De två första sittningarna
  • Efterföljande sittningar
  • 5-kort
  • Kostnadsfritt
  • 350:-/sittning
  • 450:-/sittning
  • 2000:-

Är Ni intresserade av att få ett kostnadsförslag på ett narkotikasök - skicka mejl där Ni beskriver vad Ni vill ha avsökt så svarar jag med vändande mejl.