skolor
 

IMG_6995 IMG_6995

Målet med att hjälpa ansvariga i skolor, med att minska förekomsten av droger i skolmiljöer, är något jag finner är extra viktigt!
Varje elev, förälder och även skolpersonal ska ha rätt att vistas i en drogfri miljö. Tanken är att hjälpa högstadier och gymnasier med att jobba förbyggande i sin DROGPOLICY. Narkotikan ska inte in i våra skolor eller i dess närhet (skolområdet). 

behand-lingshem

IMG_9235 IMG_9235


Målet med att hjälpa behandlingshem, att minska tillgången till droger, tycker jag är en självklarthet för de boende. Dem har valt, alternativt dömts till vård och att riskera återfall i missbruk kan vara förödande om narkotikan är lätt tillgänglig.
För dem boende som bestämt sig för att bli DROGFRIA ska förutsättningarna vara goda.

arbets-
platser

IMG_6015 IMG_6015

Målet att komma ut till arbetsplatser och hjälpa till med att minimera risken att det förvaras droger på arbetsplatsen finner jag viktig! Viktig ur den synpunkten at
en drogfri arbetsplats minskar risken för ohälsa, arbetsskador och olycksfall samt ökar trivsel och arbetsglädjen.

HEM MILJÖ
 

IMG_7015 IMG_7015

Målet att komma hem till familjer, som misstänker att ens ungdom brukar droger, är ett sätt att få det bekräftat. Det är en viktig pusselbit som saknas då man provat " alla" andra sätt.
Skulle narkotika-hunden ge en markering i ungdomens rum är det ett kvitto på att droger finns/funnits. Detta är viktigt för att kunna konfrontera samt söka hjälp för sitt barn. Det handlar inte om att "sätta dit" sitt barn utan snarare att hjälpa densamma att inte riskera att hamna djupare ner i missbruket och som ofta leder till kriminalitet.